I-click ito upang mabasa ang buong mechanics.
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Kung wala pang Pag-IBIG MID Number, i-click ito.